Hướng dẫn tạo mục lục cho bài viết trong wordpress

Để tiện theo dõi cho người xem trang, chúng ta nên có mục lục bài viết. Hôm nay web toàn quốc sẽ hướng dẫn anh chị làm việc này:

1. Tác dụng của việc tạo mục lục trong wordoress

-Mục lục sẽ giúp các xem bài có được cái nhìn bao quát trước khi xem bài viết của chúng ta

-Với một bài viết có nội dung khá dài mà nếu không có mục lục người xem sẽ dễ chán