Gói hosting Doanh nghiệp 2

Gói hosting Doanh nghiệp 2

Chức năng website:

4.000 MB Ổ cứng
Không giới hạn Băng thông
Domain được phép thêm vào 4
Cơ sở dữ liệu 4
Không giới hạn Sub Domain
Không giới hạn Địa chỉ Email
Không giới hạn FTP Account
Back up Hàng tuần

228,500 cho 1 month

Mua Web Mẫu Này

  Yêu cầu tư vấn thiết kế website:

  Hình ảnh trang chủ của website

  4.000 MB Ổ cứng
  Không giới hạn Băng thông
  Domain được phép thêm vào 4
  Cơ sở dữ liệu 4
  Không giới hạn Sub Domain
  Không giới hạn Địa chỉ Email
  Không giới hạn FTP Account
  Back up Hàng tuần

   Yêu cầu tư vấn thiết kế website: