Website theo yêu cầu

Website theo yêu cầu

Chức năng website:

Chức năng của gói website này:
Thời gian hoàn thành 15 – 30 ngày
Giao diện thiết kế theo yêu cầu
Chức năng thêm yêu cầu
Có đầy đủ các chức năng như website bán hàng
nhưng sẽ tùy biến theo yêu cầu
Các chức năng như:
Giới thiệu
Giới thiệu sản phẩm
Gallery, tin tức, liên hệ

15,000,000

Mua Web Mẫu Này

  Yêu cầu tư vấn thiết kế website:

  Hình ảnh trang chủ của website

  Chức năng của gói website này:
  Thời gian hoàn thành 15 – 30 ngày
  Giao diện thiết kế theo yêu cầu
  Chức năng thêm yêu cầu
  Có đầy đủ các chức năng như website bán hàng
  nhưng sẽ tùy biến theo yêu cầu
  Các chức năng như:
  Giới thiệu
  Giới thiệu sản phẩm
  Gallery, tin tức, liên hệ

   Yêu cầu tư vấn thiết kế website: